תאונות עבודה

 חוק תאונות עבודה

חוק תאונות עבודה מגדיר שכל תאונה שאירעה בזמן העבודה וכן בדרך אל העבודה או בדרך מהעבודה הביתה, בתנאי שהעובד לא סטה מהדרך המובילה מביתו לעבודה, היא תאונת עבודה.

גם פגיעות ומחלות שלא ניתן להגדיר בזמן ובמקום עשויות להיחשב כתאונת עבודה, וזאת ככל שהן נכללות ברשימת מחלות המקצוע המפורטות בתקנות המוסד לביטוח לאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, הכוללת בין היתר, מחלות עור שנגרמו על ידי חשיפה לאבק, נוזלים או גזים, דלקת בגידים, ירידה בשמיעה בעקבות חשיפה לרעש, מחלות קרינה ומחלות עצמות ופרקים שנגרמו על ידי שימוש במכשירים רוטטים וכו', או במקרה של מיקרוטראומה.

פגיעה תוכר כתאונת עבודה שנגרמה עקב מיקרוטראומה במקרה בו מקור נזק הגוף בפגיעות זעירות חוזרות וזהות לאורך זמן, כאשר כל אחת מהפגיעות גרמה לנזק מזערי, אולם הצטברותם גרמה לנזק גוף ממשי.

זכויות נפגעי עבודה לפי חוק תאונות עבודה

אדם שנפגע בתאונת עבודה זכאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי וקרן הפנסיה במקרה של אבדן כושר עבודה. בנוסף, במקרים רבים תהא לנפגע עילת תביעה נזיקית נגד המעביד.

בהתייחס להליכים מול המוסד לביטוח לאומי– נפגע עבודה זכאי לדמי פגיעה במקרה ולא עבד במשך תקופה של עד 90 יום בעקבות התאונה. בנוסף, באפשרות נפגע עבודה להגיש תביעה לנכות מעבודה ולקבל גמלה חד פעמית במידה והוועדות הרפואיות יעריכו את נכותו בשיעור של 19%- 6% וקצבה חודשית במקרה שתקבע לו נכות בשיעור של 20% ויותר.

בנוסף, במקרים מסוימים, בהם בעקבות התאונה נגרמה לעובד פגיעה קשה הדורשת התאמת תנאי מגורים, רכישת רכב או אביזרי עזר, ניתן לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי גם מענק מיוחד עבור הנ"ל.

לנפגע עבודה קיימת אפשרות לקבל גם קצבה מיוחדת במקרה בו נקבעה לו נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר או נכות בשיעור 74% – 65% והוא מתקשה בהליכה, ועל פי חוות דעת של פקיד שיקום בעקבות נכות זו הוא זקוק לסיוע בטיפול אישי ולהוצאות מיוחדות.

בהתייחס להליכים מול קרן הפנסיה – כל אדם המפריש כספים לקרן פנסיה מבוטח במסגרתה בגין "אבדן כושר עבודה". תנאי הכיסוי הביטוחי בגין אבדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה השונות אינם זהים, ועל כן כדי לדעת את הזכויות להן זכאי העובד יש לקרוא בקפידה את תקנון הקרן אליה הוא משתייך.

הכיסוי לאבדן כושר עבודה בקרן פנסיה סטנדרטית כולל מקרים של אבדן כושר עבודה חלקי בשיעור של 25% ומעלה.

תביעה נזיקית נגד המעביד: במקרים בהם התאונה התרחשה עקב התרשלות של המעביד, לרבות היעדר הדרכות מתאימות לביצוע העבודה, היעדר אמצעי מיגון מספקים, היעדר פיקוח על אופן ביצוע העבודה, מפגע במקום העבודה וכו', ניתן להגיש תביעה נגד המעביד.

לצורך הוכחת הנזקים שנגרמו לנפגע התאונה בעקבות התאונה יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית בעניין הפגיעות שנגרמו לנפגע התאונה ושיעור הנכות שנותרה לו בעקבות התאונה.

מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בחוק בתאונות עבודה בכל אחד מההליכים המפורטים לעיל. עורך הדין ילווה את נפגע התאונה בכל שלבי ההליך, יידע אותו בדבר ההליכים בהם באפשרותו לנקוט ומה עליו לעשות על מנת לנקוט בהליכים אלו, וכן יפעל למיצוי למיקסום הפיצוי שיקבל נפגע תאונת העבודה.

נפגעת בתאונת עבודה? פנה למשרדנו לקבלת ייעוץ ראשוני באמצעות טופס "צור קשר".