נזקי רכוש

נזקי רכוש

המונח "נזקי רכוש" מתייחס לכל נזק שנגרם לרכוש דומם (רכב, דירה, בית עסק וכו') מכל סיבה שהיא, לרבות שריפה, הצפה,  פריצה, נזילת מים, פריצה, ליקויי בניה וכדו'.

במקרים בהם נזקי הרכוש נגרמו בעקבות רשלנות של אדם אחר, כגון נזילה שנגרמה בעקבות התקנה לקויה של מערכת מיזוג האוויר בדירה או שריפה שפרצה בעקבות אחסון חומרים דליקים בצורה לקויה, נזקים למבנה בעקבות ליקויים בבניה וכדו', קיימת לבעלי הרכוש זכות להגיש תביעה כנגד "המזיק" ולעתור במסגרתה לקבלת פיצוי בגין נזקיו.

יחד עם זאת, במקרה בו הרכוש שניזוק מבוטח (בפוליסת רכב, ביטוח דירה, עסק וכיוצא בזה), כדאי לפנות תחילה לחברת הביטוח שביטחה את הרכוש להודיע לה על הנזקים ולפעול לצורך קבלת הפיצוי הנקוב בפוליסה, שכן פעמים רבות הליך זה יהיה מהיר ויעיל מהגשת תביעה נזיקית וניהולה, שכן מדובר בהליך שעשוי להימשך זמן רב.

חשוב לציין כי בידי המבוטח הזכות לבחור באיזה אפיק הוא בוחר, וכי הפנייה לחברת הביטוח אינה מונעת הגשת תביעה כנגד "המזיק, במקרה בו  סכום הביטוח נמוך מגובה הנזקים שנגרמו לבעלי המבנה.

סכום הפיצויים בתביעות לנזקי רכוש– חישוב הנזק נעשה באמצעות חוות דעת מומחים. לפיכך, בטרם הגשת תביעה יש לערוך בירור מעמיק בעניין הנזקים הישירים והעקיפים שנבעו מנזק הרכוש, וכן למנות מומחים בתחומים הרלוונטיים, על מנת שיבחנו את הנזקים ויערכו חוות דעת בעניין מקור הנזקים ושווים.

מה לעשות במקרה שנגרם נזק לרכוש שבבעלותך:

  • לאסוף ראיות– לצלם את הנזקים ולשמור כל מסמך רלוונטי העוסק באופן התרחשות האירוע ובנזקים. בנוסף, ככל שהיו עדים לאירוע יש לרשום את פרטיהם האישיים.
  • לפנות למומחים מתאימים לצורך בחינת מקור הנזקים והערכת שווי הנזקים– הואיל ובמסגרת התביעה שתוגש לבית המשפט יש להוכיח כי מקור הנזק במעשיו או מחדליו של המזיק ואת שיעור הנזק שנגרם בעקבות האירוע, חשוב מאוד לפנות למומחה רלוונטי לצורך בחינת הגורם לנזקים וכן לשמאי בסמוך לאחר התרחשות האירוע.
  • ככל שהרכוש שניזוק מבוטח בפוליסת ביטוח (ביטוח דירה, עסק, רכב וכד') יש להודיע לחברת הביטוח על הנזקים.
  • איסוף קבלות וחשבוניות– במקרים רבים אירועים בעקבותיהם ניזוק רכוש גוררים הוצאות נוספות, כגון שכר דירה במקרה שלא ניתן להתגורר בדירה, רכישת ציוד בסיסי הדרוש לחיי היום יום וכדו'. על מנת שניתן יהיה לקבל פיצוי בגין הוצאות אלה יש להציג בפני בית המשפט אסמכתא להוצאות, ועל כן חשוב מאוד לשמור כל קבלה וחשבונית בגין הוצאות שנגרמו בעקבות הנזק.
  • פנו לקבלת ייעוץ משפטי – מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בנזקי גוף ותביעות ביטוח מוקדם ככל האפשר. פנייה מוקדמת לעורך דין עשויה לשפר את מצבו של הניזוק בצורה ניכרת ולהשפיע בצורה מכרעת על ניהול התביעה כנגד חברת הביטוח או הגורם לנזק.

ככל שנגרם לכם נזק רכוש ואתם סבורים שמדובר בנזק בר תביעה, אנו ממליצים לכם לפנות למשרדנו לצורך בירור מקצועי ובחינת האפשרות לנקיטה בהליכים משפטיים למימוש זכויותיכם.